TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK

Makale Sahibi :

Kredi Değeri :

20 Kredi

Kelime Sayısı :

1983 Kelime

İncelenme Sayısı :

347

İlan Tarihi :

2019-10-25

Makale kısa özetini görüntüleyebilmek için lütfen giriş yapın.

İşsizlik sorunu Türkiye’de de giderek büyüyen bir problem haline geldi. Günümüz ekonomileri bu sorunu çözmek için bir takım ekonomik düzenlemelerle bu sorunu çözmeye çalışırlar. Bu çözümlemeler yapılırken işgücü piyasasının özellikleri ve işsizliğin nedenleri iyi analiz edilmelidir. Teknolojinin değişmesi, insan emeğiyle yapılan işlerin artık makineler yardımıyla yapılması, işgücü piyasasının buna ayak uyduramaması, hızla artan nüfus artışı ve ülkelerin istihdam alanları oluşturamaması işsizliğin nedenleri arasında sayılabilir. Türkiye’de işsizlik sorunu geçmişten günümüze kadar devam eden önemli bir sorundur. Bu sorunlar; nüfus artışının hızla yükselmesi, genç nüfusun yoğun olması, kayıt dışı istihdamın önüne geçilememesi, tarımda çalışan ücretsiz aile işçileri, kalifiye eleman sorunu ve yeteri kadar istihdam alanı oluşturamaması gibi nedenlere bağlıdır. Türkiye’de işsizliği sorununun çözümünde uygulanacak ekonomi politikaları oluşturulurken işsizliğin nedenleri, işgücü piyasasının özellikleri göz önünde bulundurulmalı ve ona göre politikalar oluşturulmalıdır.

Türkiye, İşsizlik, Ödenek, İşsizlikle Mücadele

Makale :

Refah Bir Türkiye İçin

İncelenme Sayısı :

532

İlan Tarihi :

2019-01-12

Gözat

Makale :

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Terör Örgütleri ve Bu Örgütlerin Zararları

İncelenme Sayısı :

359

İlan Tarihi :

2019-10-25

Gözat

Makale :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNE KARŞI EYLEMLERDE BULUNAN TERÖR ÖRGÜTLERİ VE BU ÖRGÜTLERİN TOPLUMA ZARARLARI ve BU ZARARLARIN SOSYAL BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

İncelenme Sayısı :

354

İlan Tarihi :

2019-10-25

Gözat

Makale :

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK

İncelenme Sayısı :

347

İlan Tarihi :

2019-10-25

Gözat