0

Satılan Makale

0

Tamamlanan Siparişler

0

Referanslar

0

Alınan Makale

tunaygokay

Son Giriş : 25.10.2019 21:42:04

Kayıt Tarihi : 2019-10-25

Kredi Sayısı : 0

Sipariş ile Kazanılan Kredi Sayısı : 0

Kullanıcı Tipi : Makale Yazarı

Profil Görüntülenmesi : 593

Makale Sattığı Kişiler ( 0 )


Satışta olan makaleler
TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK 4722
İşsizlik sorunu Türkiye’de de giderek büyüyen bir problem haline geldi. Günümüz ekonomileri bu sorunu çözmek için bir takım ekonomik düzenlemelerle bu sorunu çözmeye çalışırlar. Bu çözümlemeler yapılırken işgücü piyasasının özellikleri ve işsizliğin nedenleri iyi analiz edilmelidir. Teknolojinin değişmesi, insan emeğiyle yapılan işlerin artık makineler yardımıyla yapılması, işgücü piyasasının buna ayak uyduramaması, hızla artan nüfus artışı ve ülkelerin istihdam alanları oluşturamaması işsizliğin nedenleri arasında sayılabilir. Türkiye’de işsizlik sorunu geçmişten günümüze kadar devam eden önemli bir sorundur. Bu sorunlar; nüfus artışının hızla yükselmesi, genç nüfusun yoğun olması, kayıt dışı istihdamın önüne geçilememesi, tarımda çalışan ücretsiz aile işçileri, kalifiye eleman sorunu ve yeteri kadar istihdam alanı oluşturamaması gibi nedenlere bağlıdır. Türkiye’de işsizliği sorununun çözümünde uygulanacak ekonomi politikaları oluşturulurken işsizliğin nedenleri, işgücü piyasasının özellikleri göz önünde bulundurulmalı ve ona göre politikalar oluşturulmalıdır.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNE KARŞI EYLEMLERDE BULUNAN TERÖR ÖRGÜTLERİ VE BU ÖRGÜTLERİN TOPLUMA ZARARLARI ve BU ZARARLARIN SOSYAL BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 4721
Terör Nedir ? Terör, baskı kurmak için ‘dehşet ve korku’ yaymak amacıyla güvenlik görevlilerinin veya sivillerin ses getirici bir biçimde öldürülmesi veya zarara uğratılmasıdır. (Laqueur, 1998) Terör’ün Amacı Nedir ? Terörün amacı, baskı kurmak istedikleri halk üzerinde çeşitli eylem ve propagandalarda bulunarak toplumun psikolojik dengesini bozmak, topluma maddi ya da manevi isteklerini kabul ettirmektir. Bu bağlamda terör gruplarının hedef aldığı kişilerin teröristlerce önemi toplumda gördükleri saygı ve değer ile doğru orantılıdır. Hedef alınan kişi toplum için ne kadar önemli ise toplumun korkutulması ve sindirilmesinde de o kadar etkili olacağı düşüncesi her zaman mevcuttur. Bu yüzden de hedef alınan kişi ya da kişilerin masum ya da suçlu olması göz önünde bulundurulmaz ve terör örgütleri tarafından sadece bir araç olarak kullanılırlar. (Bal, 2006)


Türkiye’de Faaliyet Gösteren Terör Örgütleri ve Bu Örgütlerin Zararları 4720
Tüm dünyada kendisini gösteren terör örgütleri ve terör olayları 1980 döneminde kendisine Türkiye’de yer bulmuş ve Türkiye’ye sosyo-ekonomik alanlarda çok büyük çaplı zararlar vermiştir. Dünya üzerinde terör örgütleri ve bu örgütlerin eylemleri ile en çok uğraşan ülkelerden birisi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör ile mücadelede ağır bir ekonomik yük altına girmiş ve günümüze kadar gelen bu süreçte ülkenin kalkınma hızını daha yüksek seviyelere ulaştırabilecek güçteki maddi kaynaklarını terör ile mücadeleye ayırmıştır. Bundan dolayı bu konuda literatür taraması yapılmış ve görülmüştür ki terör olayları Türkiye üzerindeki yatırımları azaltmış, turizm gelirlerini düşürmüş, terör olaylarının yoğun olarak yaşandığı bölgelerdeki halkın refah seviyesinin diğer bölgelere göre daha düşük seviyelerde olmasına sebebiyet vermiş, sosyal yapının sağlamlığı üzerinde olumsuz etki yaratmıştır. Terör örgütleri ile mücadelede harcanan kaynakların Türkiye Cumhuriyeti Devletini kalkınma açısından olumsuz yönde etkilediği görülmüştür.